Kontakt

Úvod Kontakt

DCA Engineering s.r.o.

Dukelská štvrť 1404/613

SK - 018 41  Dubnica n/Váhom

Mail: office@dcaengineering.sk

                                                                                                              

Kancelária Martin
Andreja Kmeťa 17
SK - 036 01  Martin
Tel.: +421 917 543286

Mail: office@dcaengineering.sk

Kancelária Komárno
Dunajské nábrežie 1152
SK - 945 01  Komárno
Tel.: +421 35 6448815
Mail: office@dcaengineering.sk

 

 

 

 

 

 

 

                                              

DCA Hungary Kft.         
Puskaporosi út 10-10/A    
H - 2921  Komárom
Mail: office@dcahungary.hu
Web: www.dcahungary.hu

 

 

IČO: 36336971
IČ DPH: SK2021846596    
Registrácia: Okresný súd v Trenčíne, oddiel: Sro, vložka č. 14796/R