Služby

Úvod Služby

 DCA Engineering s. r. o. podporuje projekty vo všetkých fázach vývoja – od konštrukcie až po zhotovenie kompletnej výkresovej dokumentácie. Za tým účelom sústreďuje čo najviac kvalifikovaných odborníkov – konštruktérov, ktorí sa podieľajú na vývoji veľkých projektov pre zákazníkov v leteckom a v automobilovom priemysle priamo v zahraničí, ale aj v domácom prostredí.


Niekoľkoročné skúsenosti zakladajúcej firmy s prácou na projektoch v zahraničí i na Slovensku nám dávajú predpoklady k tomu, aby sme boli schopní sami realizovať čiastkové alebo úplné projekty pre našich zákazníkov.


Ponúkame:

•      konštrukciu 3D – modelovanie, modifikácie, inovácie

•      konštrukciu 2D – výkresová dokumentácia, kusovníky


Naši špecialisti pracujú na projektoch so systémami:

•      CATIA V5

•      Solid Works

•      Autodesk Inventor


 

 Experti spoločnosti pôsobia v kanceláriách napríklad v Hamburgu, Dubnici nad Váhom, Komárne, Martine a naša dcérska spoločnosť DCA Hungary v Budapešti a v Mníchove.

Podieľajú sa prevažne na konštrukcii interiéru dopravných lietadiel Airbus a Boeing (častí úložných, batožinových a kuchynských priestorov, núdzového vybavenia a montážnych plošín na montáž vonkajších častí lietadiel).

DCA Engineering zároveň rozvíja činnosti v oblasti konštrukcie v automobilovom priemysle, hlavne 3D návrhy a zhotovenie  konštrukčnej dokumentácie náradia pre linky na zváranie dielcov karosérií a lakovacích liniek.